BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇELİK ÇAPRAZLAR - BRB

BRB, gerek yeni gerekse güçlendirilecek binalarda kullanılabilen, yapıyı deprem ve rüzgar gibi yatay kuvvetlere karşı daha dayanıklı hale getiren yapı elemanıdır. BRB’ler özel çalışma mekanizması sayesinde yapıyı daha güvenilir hale getirirken aynı zamanda daha ekonomik çözümler de sunmaktadır.

Depreme karşı kararlı bir yapıya sahip olmak ve mevcut yapıların güçlendirilmesi için uygun çözümlerden biri, BRB kullanarak deprem enerjisini sönümlemektedir. BRB'ler, uygun detaylandırma ile basınç kuvvetlerine karşı burkulma davranışı önlenmiş, geleneksel bir çapraz eleman türüdür. Bu nedenle, BRB'ler ideal bir çevrimsel davranışa sahiptirler.

Dinamik deneylerin sonuçları, BRB elemanlarına sahip yapıların deprem ve benzeri doğal afetlere maruz kaldıklarında daha fazla çevrimsel yüklere dayandığını ve yüksek süneklik ile karşıladıklarını göstermektedir.

BRB ile yapılan çerçeveler hem yeni binalarda hem de güçlendirme gerektiren binalarda kiriş, kolon ve temellerin boyutlarını azaltırken aynı zamanda yapıların depreme karşı direncini önemli ölçüde artırır. BRB'lerde, çelik çekirdek yüksek mukavemetli betonla çevrilidir, bu nedenle basınç kuvvetleri altında burkulmayacak, döngüsel yükler altında mukavemette bozulma olmadan kararlı bir davranış sergilerler ve aynı çekme ve basınç kapasitesini gösterirler. Böylece BRB sisteminin uygulanması sonucu olağanüstü enerji sönümleme özelliğine sahip bir yapının tasarlanması mümkün olabilmektedir.

BRB’de tüm eksenel kuvvetlere karşı koymak, kuvvetleri sönümlemek çelik çekirdeğin sorumluluğundadır. Çelik çekirdeği çevreleyen beton, çelik çekirdeğin basınç kuvvetleri altında burkulmadan akmasını sağlar. Bu detaylandırma, çelik çekirdeğin çekme akmasına ek olarak, basınç kuvvetleri altında burkulmadan akmasına, yani eşit çekme ve basınç kapasitesine sahip olmasına neden olur. Böylece aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi simetrik ve kararlı bir histeristik diyagramı göreceğiz. Bu özellik, BRB'yi depremler ve rüzgarlar gibi yanal kuvvetleri büyük ölçüde absorbe ve sönümleyen sünekliliği olan yapısal sisteme dönüştürür.

Hemen kullanım performansı seviyesine ekonomik olarak ulaşmak için BRB'leri Histeretik Sönümleyiciler olarak kullanabiliyoruz. Çelik çekirdek, bir orta parça ve iki uç parçadan oluşur. Tüm plastik deformasyonlar, iki uç kısımdan daha dar olan orta kısımda yoğunlaşmıştır ve iki uç kısım her zaman elastik durumda olacaktır. Bu, deprem sırasında diğer yapı elemanlarının zarar görmemesi için tüm hasarın kontrollü bir şekilde çelik çekirdekte yoğunlaştığı anlamına gelir. Aslında, BRB'ler yapıda bir sigorta görevi görecektir.

BRB'leri yeni binalarda veya güçlendirme projelerinde kullanarak, depreme karşı güvenlik ve performans seviyesini arttırırken, proje maliyetlerinde ve zamanında bir azalma ve tasarruf göreceğimiz kabul edilebilir.

İLETİŞİME GEÇİN

Daha detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Çerkeşli OSB Mahallesi İMES 3 Bulvarı No:27 Dilovası/KOCAELİ, TÜRKİYE.
+90 (262) 502 03 82
info@arfenbrb.com