Sismik İzolatörler

SİSMİK İZOLATÖRLER

Yapının deprem yüklerinin azaltılması kavramına dayalı olarak ‘‘sismik izolasyon tasarımı’’ bir yapının deprem yüklerini aktarmadaki en etkili tasarım teknolojisi olarak kabul edilmektedir. Sismik izolasyon tasarımı sayesinde sadece yeni yapılacak yapıların degil, aynı zamanda eski yapılarında temel ile üst taşıyıcı sistem arasına özel izolatörler yerleştirilmesi yoluyla sismik izolasyon saglamak mümkündür. Sismik izolatörler kullanılarak; yapının depreme karşı dayanımını arttırmak yerine, yapıların periyodu uzatılarak yapıya etki eden deprem kuvveti azaltılır. Ayrıca izolatör kullanımı ile yer degiştirmeler izolatörde oluşacagından taşıyıcı sistem rijit hareket göstermekte ve yapının deprem dayanımı artmaktadır. Sismik izolasyon, depremden sonra hemen işlev görmesi gereken hastane, itfaiye, ulaşım istasyonları, hava alanları, köprü gibi yapılarda, enerji üretim tesislerinde, ilk yardım merkezlerinde, tarihi yapılarda ve yüksek deprem performansı istenen tüm yapılarda kullanılmalıdır.

Sismik İzolatörler Arfen Köprü bünyesinde 3 çeşit olarak tasarımlandırılmaktadır,

1. Kurşun Çekirdekli Sismik İzolatörler

2. Yüksek Sönümlü Sismik İzolatörler

3. Sürtünmeli Sarkaç Tip Sismik İzolatörler

 

Kurşun Çekirdekli Sismik İzolatörler (LRB)

Kurşun çekirdekli mesnetler deprem enerjisinin yapıda meydana getireceği zararları azaltmak için kullanılan bakım gerektirmeyen uzun ömürlü mesnetlerdir.

Yüksek enerji sönümleme kapasitesi ve yatay hareketleri azaltma imkanı basit elastomerik mesnetlere göre en büyük avantajıdır. Kurşun çekirdekli mesnetler, mesnet yüksekliğinin %70’in den %200’üne kadar yatay hareket kapasitesine sahip olacak şekilde dizayn edilirler.
 
Deprem yüklerinin dizayn yüklerinden fazla gelmesi durumunda kauçuk izolatörler büyük elastikiyet kabileyetleri sayesinde stabiletesini koruyarak yüksek kesme kuvvetlerini alırlar. 

Kauçuğun elastikiyeti sayesinde yapı deprem sonrasında orjinal konumuna geri döner. 

 

Yüksek Sönümlü Sismik İzolatörler (HDRB)

Dogal kauçuga, ekstra malzemeler ilave edilerek sönüm kapasitesi arttırılmıştır. Yüksek sönümleme kapasitesi olan kauçuk mesnetler, HDRB özel bileşimli sönümleme özellikli kauçuk ve kauçuk tabakaları arasında çelik plakalı takviye edilmiş çoklu katmanlardan oluşur. Çelik plakalar düşey rijitligi ve kauçuk yatay esnekligi saglamaktadır. Müşteri istekleri dogrultusunda dikdörtgen veya dairesel olarak imal edilebilirler.

 

Sürtünmeli Sarkaç Tipi Sismik İzolatörler (FPS)

Sürtünme yolu ile enerjiyi sönümleme prensibi ile çalışmaktadır. Bu tip izolatörlere etki eden sismik kuvvetlerin statik sürtünme kuvveti limitini geçmesi durumunda, izolatörde bulunan çelik küre iç bükey alt plakanın üzerinde kaymaya başlamaktadır. Bu hareketten sonra izolatör, bulundugu yapının sarkaç gibi salınım yapmasını saglamaktadır. Oluşan dinamik sürtünme kuvveti ile izolatörün konkav geometrisi deprem enerjisinin sönümlenmesini saglar. Sarkaç izolatörler taşıyıcı sistemin ihtiyacına göre tek egri yüzeyli veya çok egri yüzeyli olarak tasarlanmaktadırlar. Diger modeller ile karşılaştırıldıgında boyutları daha küçüktür. En önemli avantajlarından biri, yapıya etkimesi mümkün olan burulma etkileri engellemektedir.

 

 

İLETİŞİME GEÇİN

Daha detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Çerkeşli OSB Mahallesi İMES 3 Bulvarı No:27 Dilovası/KOCAELİ, TÜRKİYE.
+90 (262) 502 03 82
info@arfenbrb.com